Usługi ochrony danych osobowych

Nasze podejście do ochrony danych osobowych

Z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie jak prawidłowo zabezpieczać dane osobowe? Odpowiedz na to pytanie jest prosta. Dane osobowe należy zabezpieczać za pomocą środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich (adekwatnych) do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których te dane dotyczą. Jest to tzw. podejście oparte na ryzyku. Dobranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo danych osobowych, ale również prawa i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez danego administratora.
Porozmawiaj z ekspertem

Outsourcing IOD

Wypełnianie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w danej organizacji przez specjalistę zewnętrznego w ramach umowy o świadczenie usług.

Henry Ford

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.

Czym jest outsourcing?
Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside, resource, using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.
Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO
Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. b RODO inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych w organizacji. Monitorowanie to uwzględnia nie tylko przepisy RODO, ale również przepisy krajowe oraz unormowania wewnętrzne organizacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Kwalifikacje IOD
Zgodnie z art 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać niezbędną wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Powinien wykazywać zrozumienie procedur, narzędzi informatycznych, a przede wszystkim procesów w danej organizacji. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu organizacji oraz ma gwarancję niezależności. Obowiązuje również zakaz wydawania instrukcji, co do sposobu wykonywania jego obowiązków.

Audyt RODO

Organizacja wdrożyła wymagane przepisami RODO środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, ale nie wie czy środki te są odpowiednie i zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa. Powinna więc dokonać odpowiedniego sprawdzenia, czyli przeprowadzić audyt ochrony danych. Organizacja może przeprowadzić ten audyt własnymi siłami, ale lepiej będzie jak w tym zakresie skorzysta z pomocy wykwalifikowanego specjalisty zewnętrznego.

Podejście oparte na ryzyku
Wyrażone w RODO podejście oparte na ryzyku określa sposób, w jaki należy podchodzić do przetwarzania danych – w każdej sytuacji, kiedy zbieramy i korzystamy z danych osobowych, musimy przede wszystkim analizować ryzyko, jakie może to spowodować dla prywatności osób, których te dane dotyczą.
Obowiązek informacyjny
Informowanie osób, których dane dotyczą, o wykorzystywaniu ich danych osobowych (prowadzeniu operacji przetwarzania) i celach, dla których jest ono prowadzone, jest niezbędne dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Każda osoba powinna mieć kontrolę nad dotyczącymi jej danymi osobowymi, niezależnie od tego kto i w jakim celu te dane przetwarza. RODO przyznaje szereg uprawnień podmiotom danych:

  • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda jest często mylnie traktowana jako podstawowa, najważniejsza przesłanka przetwarzania danych osobowych. Tymczasem jest jedną z kilku równoważnych podstaw prawnych – tak jak obowiązek wynikający z przepisu prawa, realizacja umowy czy też uzasadniony interes administratora danych. Złą praktyką jest pozyskiwanie zgody jako warunku zawarcia umowy o świadczenie usług.

Dokumentacja RODO

RODO kładzie bardzo duży nacisk na dokumentowanie czynności przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych sposobów wykazywania przez administratora danych osobowych zgodności prowadzonych przez siebie działań na danych osobowych z wymogami RODO oraz prowadzenia prawidłowej polityki w zakresie ochrony danych osobowych (zasada rozliczalności).

Rejestrowanie czynności przetwarzania
RODO nie zawiera precyzyjnych wytycznych w zakresie dokumentowania czynności przetwarzania. Jedynym zdefiniowanym obowiązkiem określonym w art. 30 RODO jest rejestrowanie czynności przetwarzania, którego efektem jest prowadzenie przez administratora lub podmiot przetwarzający rejestru czynności przetwarzania lub rejestru kategorii przetwarzania.
Zabezpieczenia
Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi więc odpowiednio je zabezpieczać, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.
Środki techniczne
To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.
Środki organizacyjne
To różnego rodzaju rozwiązania odnoszące się do sposobu zorganizowania procesów przetwarzania danych. Do tego typu środków można zaliczyć m.in. ustalenie zasad dostępu do danych, reguły pobierania kluczy, wydzielenie stref ograniczonego dostępu osób postronnych.

Szkolenia RODO

Każda osoba przed dopuszczeniem do pracy z danymi osobowymi winna być poddana przeszkoleniu i zapoznana z przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Za przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie odpowiada bezpośrednio administrator danych lub jeśli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W przypadku przeprowadzania szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych wskazane jest udokumentowanie odbycia takiego szkolenia.

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe
Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator danych
Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w przepisach prawa, to również w w prawie tym może zostać wskazany administrator danych lub lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
Obowiązek informacyjny
W momencie pozyskiwania danych osobowych administrator jest obowiązany spełnić obowiązek informacyjny, czyli poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym, kim jest, w jakich celach będzie przetwarzał pozyskane dane, na jakich podstawach prawnych oraz szeregu innych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych.
Referencję

Co o nas mówią

Profesjonalna obsługa, szybka realizacja zlecenia oraz konkurencyjna cena usługi. Kontakt bardzo dobry, polecam tą firmę.
Grzegorz Jeżowski

Polecam! Wszystko zrobione profesjonalnie, w krótkim terminie, a ponadto za nieduże pieniądze.
Sebastian Gawlik

Jestem bardzo zadowolony z usług firmy Abimar. Pełen profesjonalizm i świetny kontakt z klientem. Polecam!
Andrzej Ptak

Realizacja usługi przebiegła planowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Firma bardzo solidna i profesjonalna, godna polecenia. Najbardziej jestem zadowolony ze sposobu komunikowania się z firmą Abimar, zawsze kiedy dzwoniłem otrzymywałem fachowe i wyczerpujące informacje. Współpraca z tą firmą, to sama przyjemność. Bardzo polecam.
Wiesław Molęda

Firmę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług. W moim przypadku, wybór firmy został zdeterminowany przez zaproponowana cenę usługi. Warto poznać ofertę tej firmy, bo można dużo zaoszczędzić, naliczane opłaty są naprawdę rozsądne. Firma wykazuje duże zaangażowanie w realizacje podjętych działań. Widać, że zależy jej na komforcie Klienta.
Marcin Gawłowski

Pełen profesjonalizm, fachowość i terminowość. Polecam bardzo!
Justyna Kowalczyk

W czym możemy Ci pomóc?

* Wymagana zgoda

15 + 6 =

Nasza siedziba

ul. Henryka Sienkiewicza 56
42-400 Zawiercie, Polska

Jesteśmy dostępni

od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Zadzwoń do nas

+48 696 655 124
error: Zawartość jest chroniona!!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać wartościowe treści dotyczące ochrony danych osobowych oraz informacje o naszych usługach i ofertach specjalnych. 

pracownicy Abimar z logo

Dziękujemy! Udało Ci się dołączyć do naszej listy subskrybentów.