Tel.: (+48) 696 655 124

Dokumentacja RODO

RODO kładzie bardzo duży nacisk na dokumentowanie czynności przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych sposobów wykazywania przez administratora danych osobowych zgodności prowadzonych przez siebie działań na danych osobowych z wymogami RODO oraz prowadzenia prawidłowej polityki w zakresie ochrony danych osobowych (zasada rozliczalności).

RODO nie zawiera precyzyjnych wytycznych w zakresie dokumentowania czynności przetwarzania. Jedynym zdefiniowanym obowiązkiem określonym w art. 30 RODO jest rejestrowanie czynności przetwarzania, którego efektem jest prowadzenie przez administratora lub podmiot przetwarzający rejestru czynności przetwarzania lub rejestru kategorii przetwarzania.

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi więc odpowiednio je zabezpieczać, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.

To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.

To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.

Dokumentacja RODO

Oferowana usługa polega na opracowaniu i wdrożeniu w danej organizacji kompleksowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, która jest niezbędnym elementem właściwie funkcjonującego systemu ochrony danych. Opracowywana i wdrażana przez nas dokumentacja przetwarzania danych osobowych jest dedykowana indywidualnie danej organizacji oraz odpowiada wymaganiom RODO i przepisom krajowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Analiza ryzyka

W każdej sytuacji, kiedy administrator zbiera i korzysta z danych osobowych winien analizować ryzyko, jakie może powodować to przetwarzanie dla prywatności osób, których te dane dotyczą. Przy analizie ryzyka należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności przetwarzania oraz stosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Przeprowadzenie analizy ryzyka należy udokumentować, aby wykazać zgodność z zasadą rozliczalności.

Opracowywana i wdrażana przez nas dokumentacja przetwarzania danych osobowych obejmuje m.in.:

Co o nas mówią

Zapoznaj się z opiniami i uwagami naszych Klientów.

error: Treść jest chroniona!!
pl_PLPolski