Dokumentacja RODO

ZamawiamZapytaj o szczegóły

Dokumentacja RODO

RODO kładzie bardzo duży nacisk na dokumentowanie czynności przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych sposobów wykazywania przez administratora danych osobowych zgodności prowadzonych przez siebie działań na danych osobowych z wymogami RODO oraz prowadzenia prawidłowej polityki w zakresie ochrony danych osobowych (zasada rozliczalności).

Rejestrowanie czynności przetwarzania

RODO nie zawiera precyzyjnych wytycznych w zakresie dokumentowania czynności przetwarzania. Jedynym zdefiniowanym obowiązkiem określonym w art. 30 RODO jest rejestrowanie czynności przetwarzania, którego efektem jest prowadzenie przez administratora lub podmiot przetwarzający rejestru czynności przetwarzania lub rejestru kategorii przetwarzania.  

Zabezpieczenia

Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi więc odpowiednio je zabezpieczać, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.  

Środki techniczne

To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.

Środki organizacyjne

To różnego rodzaju rozwiązania odnoszące się do sposobu zorganizowania procesów przetwarzania danych. Do tego typu środków można zaliczyć m.in. ustalenie zasad dostępu do danych, reguły pobierania kluczy, wydzielenie stref ograniczonego dostępu osób postronnych.

Zgodność

Dokumentacja RODO

Oferowana usługa polega na opracowaniu i wdrożeniu w danej organizacji kompleksowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, która jest niezbędnym elementem właściwie funkcjonującego systemu ochrony danych. Opracowywana i wdrażana przez nas dokumentacja przetwarzania danych osobowych jest dedykowana indywidualnie danej organizacji oraz odpowiada wymaganiom RODO i przepisom krajowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Podejście

Analiza ryzyka

W każdej sytuacji, kiedy administrator zbiera i korzysta z danych osobowych winien analizować ryzyko, jakie może powodować to przetwarzanie dla prywatności osób, których te dane dotyczą. Przy analizie ryzyka należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności przetwarzania oraz stosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Przeprowadzenie analizy ryzyka należy udokumentować, aby wykazać zgodność z zasadą rozliczalności.

Opracowywana i wdrażana przez nas dokumentacja przetwarzania danych osobowych obejmuje m.in.:

wewnętrzne zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych,

Politykę ochrony danych osobowych,

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych lub Rejestr kategorii czynności przetwarzania,

zasady ochrony danych osobowych w organizacji,

wzory klauzul informacyjnych i klauzul zgód,

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w organizacji,

wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

procedurę analizy ryzyka oraz analizę ryzyka,

procedurę audytu ochrony danych.

Referencję

Co o nas mówią

Firmę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług. W moim przypadku, wybór firmy został zdeterminowany przez zaproponowane ceny usług. Warto poznać ofertę tej firmy, bo można dużo zaoszczędzić, naliczane opłaty są naprawdę rozsądne. Firma wykazuje duże zaangażowanie w realizacje podjętych działań. Widać, że zależy jej na komforcie Klienta.

Sebastian Gawlik

Mam przyjemność zarekomendować firmę Abimar. Współpracę z firmą nawiązaliśmy w roku 2017 i trwa ona do dziś, ponieważ jest bardzo pozytywna. Wykonawcę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Należy pochwalić starania firmy, by ich usługi miały jak najlepszą markę.

Wiesław Molęda

W czym możemy Ci pomóc?

* Wymagana zgoda

15 + 7 =

Nasza siedziba

ul. Henryka Sienkiewicza 56
42-400 Zawiercie, Polska

Jesteśmy dostępni

od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Zadzwoń do nas

+48 696 655 124 

error: Zawartość jest chroniona!!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać wartościowe treści dotyczące ochrony danych osobowych oraz informacje o naszych usługach i ofertach specjalnych. 

pracownicy Abimar z logo

Dziękujemy! Udało Ci się dołączyć do naszej listy subskrybentów.