Konsultacje RODO

Konsultacje RODO polegają na wsparciu merytorycznym danej organizacji przez konsultanta – eksperta naszej firmy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Oprócz wyjaśniania różnych nasuwających się  wątpliwości i odpowiedzi na konkretne pytania, nasz konsultant może również doraźnie weryfikować stosowane w  danej organizacji rozwiązania zabezpieczające dane osobowe.

Środki techniczne

To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.

Środki organizacyjne

To różnego rodzaju rozwiązania odnoszące się do sposobu zorganizowania procesów przetwarzania danych. Do tego typu środków można zaliczyć m.in. ustalenie zasad dostępu do danych, reguły pobierania kluczy, wydzielenie stref ograniczonego dostępu osób postronnych.

Podejście oparte na ryzyku

Wyrażone w RODO podejście oparte na ryzyku określa sposób, w jaki należy podchodzić do przetwarzania danych – w każdej sytuacji, kiedy zbieramy i korzystamy z danych osobowych, musimy przede wszystkim analizować ryzyko, jakie może to spowodować dla prywatności osób, których te dane dotyczą.

Naruszenia ochrony danych osobowych

Zgłaszanie zaistniałych naruszeń ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne dla każdego administratora danych. Naruszenie ochrony danych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Jednak nie każde naruszenie ochrony danych osobowych podlega zgłoszeniu. Zgłaszać naruszenia należy tylko wtedy, gdy może ono skutkować ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, np. jeśli naruszenie może prowadzić do kradzieży lub fałszowania tożsamości, straty finansowej, naruszenia dobrego imienia czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych. W takim przypadku przedmiotowego zgłoszenia należy dokonać nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia (incydentu) ochrony danych osobowych. 

Wsparcie

Konsultacje RODO

Oferujemy stałe merytoryczne wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych w formie konsultacji RODO. W ramach usługi nasz ekspert wyjaśni Państwu wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, a także postara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa konkretne pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych. Przedmiotowa usługa obejmuje również doradzanie w przypadku wystąpienia w danej organizacji  naruszenia ochrony danych i konieczności ustalenia, czy należy dokonać jego notyfikacji do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz powiadomić osoby poszkodowane.  

Doradzanie

Kiedy warto skorzystać z pomocy naszego eksperta?

  1. W przypadku potrzeby wyjaśnienia jakiś wątpliwości lub udzielenia odpowiedzi na nasuwające się pytania z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  2. Podczas planowania lub wdrażania nowych projektów i konieczności respektowania Privacy by desing i Privacy by default. 
  3. W przypadku, gdy dana organizacja wykonuje dużą ilość procesów przetwarzania danych, współpracują jednocześnie z wieloma organizacjami, a własne zasoby osobowe nie są wystarczające, aby zapewnić poprawność i zgodność tych działań z wszystkimi wymaganiami RODO.
  4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych lub jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa danych osobowych – w celu dokonania ich analizy oraz oceny występowania obowiązku zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (notyfikacja) i zasadności zawiadomienia osób poszkodowanych.

Nasi eksperci wyróżniają się:

dużą wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych,

bardzo dobrą znajomością przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

praktycznym podejściem do ochrony danych osobowych,

wieloletnim doświadczeniem w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych,

pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych w wielu organizacjach.

Referencję

Co o nas mówią

Firmę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług. W moim przypadku, wybór firmy został zdeterminowany przez zaproponowane ceny usług. Warto poznać ofertę tej firmy, bo można dużo zaoszczędzić, naliczane opłaty są naprawdę rozsądne. Firma wykazuje duże zaangażowanie w realizacje podjętych działań. Widać, że zależy jej na komforcie Klienta.

Sebastian Gawlik

Mam przyjemność zarekomendować firmę Abimar. Współpracę z firmą nawiązaliśmy w roku 2017 i trwa ona do dziś, ponieważ jest bardzo pozytywna. Wykonawcę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Należy pochwalić starania firmy, by ich usługi miały jak najlepszą markę.

Wiesław Molęda

W czym możemy Ci pomóc?

* Wymagana zgoda

14 + 4 =

Nasza siedziba

ul. Henryka Sienkiewicza 56
42-400 Zawiercie, Polska

Jesteśmy dostępni

od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Zadzwoń do nas

+48 696 655 124 

error: Zawartość jest chroniona!!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać wartościowe treści dotyczące ochrony danych osobowych oraz informacje o naszych usługach i ofertach specjalnych. 

pracownicy Abimar z logo

Dziękujemy! Udało Ci się dołączyć do naszej listy subskrybentów.