Tel.: (+48) 696 655 124

Konsultacje RODO

Konsultacje RODO polegają na wsparciu merytorycznym danej organizacji przez konsultanta – eksperta naszej firmy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Oprócz wyjaśniania różnych nasuwających się  wątpliwości i odpowiedzi na konkretne pytania, nasz konsultant może również doraźnie weryfikować stosowane w  danej organizacji rozwiązania zabezpieczające dane osobowe.

To rożnego rodzaju rozwiązania o charakterze sprzętowym oraz programowym (m.in. urządzenia, systemy, oprogramowanie), które służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Mogą one mieć charakter podstawowych zabezpieczeń fizycznych bądź logicznych.

To różnego rodzaju rozwiązania odnoszące się do sposobu zorganizowania procesów przetwarzania danych. Do tego typu środków można zaliczyć m.in. ustalenie zasad dostępu do danych, reguły pobierania kluczy, wydzielenie stref ograniczonego dostępu osób postronnych.

Wyrażone w RODO podejście oparte na ryzyku określa sposób, w jaki należy podchodzić do przetwarzania danych – w każdej sytuacji, kiedy zbieramy i korzystamy z danych osobowych, musimy przede wszystkim analizować ryzyko, jakie może to spowodować dla prywatności osób, których te dane dotyczą.

Zgłaszanie zaistniałych naruszeń ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne dla każdego administratora danych. Naruszenie ochrony danych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Jednak nie każde naruszenie ochrony danych osobowych podlega zgłoszeniu. Zgłaszać naruszenia należy tylko wtedy, gdy może ono skutkować ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, np. jeśli naruszenie może prowadzić do kradzieży lub fałszowania tożsamości, straty finansowej, naruszenia dobrego imienia czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych. W takim przypadku przedmiotowego zgłoszenia należy dokonać nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia (incydentu) ochrony danych osobowych. 

Konsultacje RODO

Oferujemy stałe merytoryczne wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych w formie konsultacji RODO. W ramach usługi nasz ekspert wyjaśni Państwu wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, a także postara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na Państwa konkretne pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych. Przedmiotowa usługa obejmuje również doradzanie w przypadku wystąpienia w danej organizacji  naruszenia ochrony danych i konieczności ustalenia, czy należy dokonać jego notyfikacji do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz powiadomić osoby poszkodowane.  

Kiedy warto skorzystać z pomocy naszego eksperta?

  1. W przypadku potrzeby wyjaśnienia jakiś wątpliwości lub udzielenia odpowiedzi na nasuwające się pytania z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  2. Podczas planowania lub wdrażania nowych projektów i konieczności respektowania Privacy by desing i Privacy by default. 
  3. W przypadku, gdy dana organizacja wykonuje dużą ilość procesów przetwarzania danych, współpracują jednocześnie z wieloma organizacjami, a własne zasoby osobowe nie są wystarczające, aby zapewnić poprawność i zgodność tych działań z wszystkimi wymaganiami RODO.
  4. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych lub jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa danych osobowych – w celu dokonania ich analizy oraz oceny występowania obowiązku zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (notyfikacja) i zasadności zawiadomienia osób poszkodowanych.

Nasi eksperci wyróżniają się:

Co o nas mówią

Zapoznaj się z opiniami i uwagami naszych Klientów.

error: Treść jest chroniona!!
pl_PLPolski