Wypełnianie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w danej organizacji przez specjalistę firmy Abimar na podstawie umowy o świadczenie usług. W ramach wypełniania zadań  zewnętrzny IOD pełni rolę konsultacyjną, uświadamiającą, doradczą i kontrolną. Powinien też mieć dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania w organizacji.