Zasady ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Podstawowym przesłaniem ustawy o ochronie danych osobowych jest przyznanie każdej osobie, której dane dotyczą, prawa do ochrony jej danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie administracyjne regulujące obrót informacjami o osobach fizycznych, z uwzględnieniem przyznania tym osobom pewnych praw i wprowadzeniu ograniczeń dla administratorów danych w swobodzie ich działania na tych danych.

Przetwarzanie danych osobowych (wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie itd.) może mieć miejsce tylko ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich, a także może się odbywać w ściśle określonych przypadkach, w zakresie i trybie określonym w ustawie o ochronie danych osobowych.

Tym samym wszystkie zasoby informacji o osobach fizycznych będące w posiadaniu (przetwarzaniu) danego podmiotu lub instytucji podlegają regulacjom ustawy o ochronie danych osobowych. Przy zbiegu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z innymi przepisami ustawowymi, które odnoszą się do przetwarzania danych osobowych, stosuje się te przepisy, które przewidują dalej idącą ich ochronę.