Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu

Sektor publiczny z obligatoryjnym inspektorem danych osobowych.

Inspektor danych osobowych, czy administrator bezpieczeństwa informacji? Nawet przedszkole i biblioteka w ciągu dwóch lat będą musiały wyznaczyć inspektora  danych osobowych (czyli specjalistę od ochrony danych osobowych, który obecnie jest nazywany administratorem bezpieczeństwa informacji). Ta konieczność wynika wprost z opublikowanego 4 maja 2016 roku rozporządzenia unijnego. Wspomniane rozporządzenie odnosi się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to wprowadzi (po okresie …