Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych.

Podstawowym przesłaniem ustawy o ochronie danych osobowych jest przyznanie każdej osobie, której dane dotyczą, prawa do ochrony jej danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie administracyjne regulujące obrót informacjami o osobach fizycznych, z uwzględnieniem przyznania tym osobom pewnych praw i wprowadzeniu ograniczeń dla administratorów danych w swobodzie ich działania na tych danych. Przetwarzanie danych osobowych (wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie itd.) …