dziennik ustaw

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany odnoszą się jedynie do immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i polegają na dodaniu przepisów art. 11a – …