Tutaj możesz zapoznać się z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Na tej stronie możesz również pobrać interesujący Cię akt prawny. Udostępniane akty prawne są dostępne jedynie w formie pliku PDF. Zwracamy uwagę, że podstawowym aktem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych jest RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które stanowi akt prawa wspólnotowego obowiązującego wprost i wywołującego bezpośredni skutek. 

 

Pobierz “Rozporządzenie RODO” Rozporządzenie-RODO.pdf – Pobrano 4 razy – 1 001 KB

Pobierz “Ustawa o ochronie danych osobowych” Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.pdf – Pobrano 2 razy – 821 KB

Pobierz “Ustawa dostosowująca do przepisów RODO” Ustawa-dostosowująca-do-przepisów-RODO.pdf – Pobrano 3 razy – 545 KB

Pobierz “Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości” Ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-przetwarzanych-w-związku-z-zapobieganiem-i-zwalczaniem-przestępczości.pdf – Pobrano 2 razy – 754 KB

Pobierz “Rozporządzenie PRM w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez IOD” Rozporządzenie-Prezesa-Rady-Ministrów-w-sprawie-trybu-i-sposobu-realizacji-zadań-przez-inspektora-ochrony-danych_dodo.pdf – Pobrano 2 razy – 108 KB

Pobierz “Komunikat PUODO w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony” Komunikat-Prezesa-Urzędu-Ochrony-Danych-Osobowych-z-dnia-17-sierpnia-2018-r.-w-sprawie-wykazu-rodzajów-operacji-przetwarzania-danych-osobowych-wymagających-oceny-skutków-przetwarzania-dla-ich-ochrony.pdf – Pobrano 3 razy – 462 KB