Co to jest RODO?

RODO- napis

RODO jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to zacznie być stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku.

Celem tego uregulowania jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii EuropejskiejNowe przepisy zawarte w rozporządzeniu wprowadzają szereg zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania, określając wprost nowe obowiązki. Będą one dotyczyć wszystkich organizacji mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe zmiany dotyczą:

 1. Poszerzenia zakresu stosowania przepisów RODO na przedsiębiorców działających poza UE.
 2. Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
 3. Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 5. Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
 6. Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
 7. Prawa do „bycia zapomnianym”.
 8. Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
 9. Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
 10. Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
 11. Ochrony prywatności w fazie projektowania.

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia przepisów RODO, będzie mogła uzyskać od Administratora Danych odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Plik z treścią RODO w języku polskim możesz pobrać tutaj: [Nie znaleziono pliku]