Biuro rchunkowe

Notoryczne naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych przez biura rachunkowe.

Wiele firm mimo licznych zaleceń i dyrektyw w dalszym ciągu nie podpisuje z klientami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, stają się przez to ich administratorami. Można więc powiedzieć, iż w ten sposób świadomie działają na swoją szkodą. Bardzo dużo firm świadczących usługi rachunkowe stoi na stanowisku, że ustawa o ochronie danych osobowych ich w ogóle nie dotyczy, ponieważ korzystają jedynie z danych przekazanych im przez klientów oraz wykorzystują je …