dziennik ustaw

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany odnoszą się jedynie do immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i polegają na dodaniu przepisów art. 11a – …

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych.

Podstawowym przesłaniem ustawy o ochronie danych osobowych jest przyznanie każdej osobie, której dane dotyczą, prawa do ochrony jej danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie administracyjne regulujące obrót informacjami o osobach fizycznych, z uwzględnieniem przyznania tym osobom pewnych praw i wprowadzeniu ograniczeń dla administratorów danych w swobodzie ich działania na tych danych. Przetwarzanie danych osobowych (wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie itd.) …

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu

Sektor publiczny z obligatoryjnym inspektorem danych osobowych.

Inspektor danych osobowych, czy administrator bezpieczeństwa informacji? Nawet przedszkole i biblioteka w ciągu dwóch lat będą musiały wyznaczyć inspektora  danych osobowych (czyli specjalistę od ochrony danych osobowych, który obecnie jest nazywany administratorem bezpieczeństwa informacji). Ta konieczność wynika wprost z opublikowanego 4 maja 2016 roku rozporządzenia unijnego. Wspomniane rozporządzenie odnosi się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to wprowadzi (po okresie …